Cần tuyển PhD ngành Food science- Michigan State University

“Giáo sư của khoa mình đang cần tuyển PhD ngành Food science ( ưu tiên đã có Master) chuyên về Food Microbiology. Mọi người ai có quan tâm thì apply nha.

Bắt đầu Spring 2017. Mình chỉ thông báo giúp cho ai quan tâm, mọi người trước khi Contac với Thầy nhớ chuẩn bị giấy tờ hồ sơ đầy đủ nhé”
From chị “Loan Thanh”.

Thank you!

Link: Click Here

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này