Thông báo đến tất cả sinh viên mong muốn học tiến sỹ tại Canada!

Thông báo đến tất cả sinh viên mong muốn học tiến sỹ tại Canada!

Chúng tôi vui mừng thông báo kỳ xét tuyển Chương trình học bổng tiến sỹ Vanier tại Canada hiện đã bắt đầu nhận hồ sơ của sinh viên quốc tế mong muốn học tập hoặc nghiên cứu tại Canada trong các lĩnh vực: sức khỏe; khoa học tự nhiên và/hoặc kỹ thuật; và khoa học xã hội và/hoặc nhân văn.

Giá trị học bổng lên đến 50.000 đô-la Canada/năm cho chương trình tiến sĩ 3 năm.

Hạn chót của kỳ xét tuyển 2016-2017 là ngày 2 tháng 11 năm 2016.

Mời bạn xem thông tin chi tiết tạihttp://www.vanier.gc.ca/en/home-accueil.html (tiếng Anh) hoặchttp://www.vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html (tiếng Pháp)

——————–
Calling all PhD students interested in studying in Canada!

We are delighted to announce that the Vanier Canada Graduate Scholarships Program competition is now open for international students to study or conduct research in Canada in the following areas: health; natural sciences and/or engineering; and social sciences and/or humanities. The scholarship is valued at C$50,000 per year for three years during doctoral studies. Deadline for the 2016-2017 competition is November 2, 2016. For further information, please visit http://www.vanier.gc.ca/en/home-accueil.html

——————–
Appel à tous les doctorants intéressés à étudier au Canada !

Nous sommes heureux d’annoncer que le concours du Programme de bourses d’études supérieures du Canada Vanier est maintenant ouvert aux étudiants étrangers voulant étudier ou faire de la recherche au Canada dans les domaines suivants : santé; sciences naturelles et/ou génie; et sciences humaines. La bourse est évaluée à 50 000 $ CAN par année pendant trois ans durant les études de doctorat. Date limite pour le concours de 2016-2017 est le 2 novembre 2016. Pour plus de renseignements, visitez http://www.vanier.gc.ca/fr/home-accueil.html

Source: Lãnh sự quán Canada

Ngoài ra, các bạn muốn đi du học BA hoặc Master tại Canada theo những ngành thuận lợi cho việc định cư sau này hoặc các bạn đã du học tại nước khác muốn sang Canada theo dạng high-skill, các bạn có thể contact Ad để nhậm thêm sự hướng dẫn. 

 huong-dan-cach-san-hoc-bong-du-hoc

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này