Website các chương trình học bổng tại Canada

Bạn thích du học Canada và muốn tìm hiểu các chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính?

Vậy mời bạn tìm hiểu Các Cơ Hội Học Bổng dành cho Sinh Viên Quốc Tế tại http://www.scholarships-bourses.gc.ca/…/opportunities-oppor…

——————–
You’re interested in studying in Canada and wish to learn more about available scholarships and financial aid?

Then check out International Scholarship Opportunities for Non-Canadians at http://www.scholarships-bourses.gc.ca/…/opportunities-oppor…

——————–
Tu t’intéresses à étudier au Canada et souhaites en savoir plus sur la disponibilité de bourses et d’aide financière?

Alors consulte le site Possibilités de bourses d’études internationales pour les étrangers à http://www.scholarships-bourses.gc.ca/…/opportunities-oppor…

Source: Lãnh sự quán Canada

Ngoài ra, các bạn muốn đi du học BA hoặc Master tại Canada theo những ngành thuận lợi cho việc định cư sau này hoặc các bạn đã du học tại nước khác muốn sang Canada theo dạng high-skill, các bạn có thể contact Ad để nhậm thêm sự hướng dẫn. 

huong-dan-cach-san-hoc-bong-du-hoc

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này