MASTER OF SCIENCE INTERNATIONAL SCHOLARSHIP-BI NORWAY

Học bổng thạc sỹ toàn phần tại Norway tại trường BI Norwegian Business School. Đây là một trong những trường kinh doanh mạnh nhất Châu Âu và những năm trước rất ít cho học bổng lớn, việc cho học bổng toàn phần là dấu hiệu của trường đang trở nên cởi mở hơn với sinh viên quốc tế.

Đặc biệt, quy trình của học bổng này rất ngắn gọn, các bạn chỉ cần 1 SOP (không có phỏng vấn)

PS: đây là trường tư nên không có được hưởng hỗ trợ của chính phủ và free học phí.

Ngành học: tất cả các ngành

Giá trị học bổng: học phí + sinh hoạt phí (tùy hồ sơ/ khả năng của bạn, trường sẽ có offer tương ứng)

Deadline: 01.03.2019

Link học bổng: click here

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này