Học bổng Thạc sĩ toàn phần tại Thái Lan lĩnh vực nhân quyền

Xin giới thiệu 20 suất học bổng Thạc sĩ toàn phần dành cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương ạ. Anh chị em bạn bè đang quan tâm đến lĩnh vực nhân quyền có thể tham khảo. Chương trình hướng đến ứng dụng và thực hành nhân quyền nên thành viên theo học cũng đa dạng từ dân hoạt động, đấu tranh, nhân viên NGO, luật sư, truyền thông, nhân viên làm cho cơ quan chính phủ đến giới học thuật, nghiên cứu.

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này