Học bổng toàn phần du học Singapore bậc Đại học

Bạn quan tâm đến du học Singapore bậc Đại học?

Hãy xem ngay học bổng Goh Keng Swee do Hiệp hội Ngân hàng Singapore (ABS) cấp hiện đang nhận hồ sơ từ tất cả các ứng viên Việt Nam.

Hãy xem đường dẫn sau để có thêm thông tin chi tiết học bổng: click here

Deadline: 15/3/2019

Số lượng: max 4 suất

Công dân các nước được nộp học bổng: 15 Asia Pacific economies (Brunei, Cambodia, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Philippines, PRC, Taiwan, Vietnam, Thailand, Laos and Myanmar)

Các trường Đại học tại Singapore sẽ theo học: National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU), Singapore Management University (SMU) and Singapore University of Technology and Design (SUTD).

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này