Học bổng CHÍNH PHỦ bậc phổ thông New Zealand 2019 lần đầu tiên dành cho Việt Nam

Đại sứ quán New Zealand vừa công bố chương trình Học bổng chính phủ New Zealand Bậc Trung học (NZSS). Đây là lần đầu tiên New Zealand có học bổng CHÍNH PHỦ dành cho bậc phổ thông và hiện nay Việt Nam là nước duy nhất được triển khai chương trình này.

Về concept và độ danh giá thì NZSS khá giống với học bổng ASEAN của chính phủ Singapore.

Trong năm 2019, 36 suất học bổng sẽ được cấp cho học sinh phổ thông Việt Nam, gồm 11 suất 30%, 25 suất 50%, và 01 suất 100% học phí năm đầu. Có 36 trường trung học công lập trải khắp New Zealand tham gia chương trình này đem tới nhiều lựa chọn cho phụ huynh và học sinh.

Trong danh sách 36 trường tham gia NZSS thì có một số trường chất lượng rất tốt như Auckland Grammar School, Mount Albert Grammar School, Palmerston North Boys/Girls High School, St. Peters’ College, v.v

* Điều kiện học bổng:
➤ Học sinh hiện đang học lớp 8, 9, 10 tại một trường Việt Nam
➤ GPA > 8.0 với mức 30%; hoặc >8.5 với mức 50%+
➤ IELTS >5.5 với mức 30%; hoặc 6.0 với mức 50%+

Mỗi trường chỉ có 1 suất học bổng (30/50/100) do đó tỉ lệ chọi sẽ khá cao. Ở New Zealand thì các trường phổ thông sẽ được khuyến khích tự chủ tài chính nên không phải trường công lập nào cũng có chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất ngang nhau, mặc dù chuẩn giáo dục là chung. Do đó, phụ huynh cần cân nhắc khi lựa chọn trường. Tất nhiên đồng nghĩ với việc trường tốt và ở thành phố lớn như Auckland và Wellington thì tỉ lệ chọi sẽ cao hơn.

Hồ sơ được nộp online từ 01/03/2019 đến hết ngày 14/04/2019 tại địa chỉ www.nzschoolscholarships.co.nz, và kết quả sẽ được công bố trong tháng 05/2019. Sau khi có kết quả, học sinh phải làm thủ tục visa để kịp nhập học vào học kỳ 3 tại NZ (từ ngày 22/07/2019).

Lưu ý: Hiện nay học bổng này không có điều kiện ràng buộc sẽ phải quay lại Việt Nam sau quá trình học tập năm đầu.

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này