HỌC BỔNG THẠC SỸ TOÀN PHẦN OFID DÀNH CHO ỨNG VIÊN CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN 2018

Học bổng OFID do Quỹ Phát triển quốc tế của OPEC (OFID) tài trợ cho các sinh viên ưu tú nhất thuộc các quốc gia đang phát triển có nguyện vọng theo học một chương trình đào tạo Thạc sĩ quốc tế theo nhóm ngành mà OFID có sứ mệnh tại bất kì một trường Đại học hay một quốc gia nào trên thế giới.

Giá trị học bổng : tương đối lớn

Độ tuổi: 23-32

Nhóm ngành phục vụ cho sứ mệnh chính của OFID như là : kinh tế phát triển (giảm nghèo, năng lượng và phát triển bền vững), môi trường (sa mạc hóa), hoặc các lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan.

GPA yêu cầu: min 3.0/4.0

Deadline: 4/5/2018

Bậc học: Thạc sỹ
Ngành học: Bất kỳ ngành học ở bất kỳ trường đại học trên thế giới. (Ưu tiên các lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến nhiệm vụ cốt lõi của OFID)
+ Giá trị học bổng: – TOÀN BỘ học phí (bao gồm bất kỳ khoản phí bổ sung nào theo yêu cầu của cơ sở giáo dục của bạn)
+ 1 chuyến bay khứ hồi và bảo hiểm y tế, trợ cấp di dời để giúp bạn trang trải chi phí đi lại và trợ cấp hàng tháng
+ Link: Click here

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này