Chương trình học bổng The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)

Open call for CANADA-ASEAN SCHOLARSHIPS AND EDUCATIONAL EXCHANGES FOR DEVELOPMENT (SEED)

Chương trình The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) hướng tới giảm nghèo tại các nước ASEAN và đạt được 2030 Agenda for Sustainable Development.

? Điều kiện tham gia: Ứng viên phải là công dân của các nước ASEAN

? Thời hạn nhận hồ sơ: 17/4/2018.

Để có thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: Click here

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này