Học bổng Endeavour danh giá của chính phủ Úc năm 2017

Học bổng Endeavour danh giá của chính phủ Úc cho năm 2017 sẽ được mở hồ sơ vào tháng 4 đến tháng 6 năm 2016. Học bổng có dành cho Master và Ph.D student ở nhiều ngành khác nhau. Các bạn hãy chuẩn bị thêm thông tin về học bổng, và chuẩn bị những hồ sơ cần thiết, chứng chỉ tiếng anh IELTS/ TOEFL, những bài luận và sẵn sàng cho mùa apply tới nhé.

Link: https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-fellowships/international-applicants/pages/international-applicants.aspx

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này