HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NEW ZEALAND- THÔNG TIN TỪ LSQ NEW ZEALAND

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NEW ZEALAND CHÍNH THỨC NHẬN HỒ SƠ ONLINE NGÀY HÔM NAY

Học bổng New Zealand 2016

Học bổng Chính phủ New Zealand hiện đã chính thức nhận hồ sơ online và hạn nộp hồ sơ cuối cùng là ngày 30 tháng 4 năm 2016 (đúng nửa đêm, tính theo giờ New Zealand). Bạn có thể nộp hồ sơ online với bốn bước đơn giản như sau:
Bước 1: Xác minh xem bạn có thích hợp để nhận học bổng không;
Bước 2: Tạo tài khoản RealMe;
Bước 3: Đăng ký nhận học bổng Chính phủ New Zealand online;
Bước 4: Hoàn tất hồ sơ.

Hãy theo ngay đường link sau để đăng ký Học bổng của chúng tôi!
https://www.mfat.govt.nz/…/aid-a…/scholarships/how-to-apply/

NEW ZEALAND ASEAN SCHOLARSHIPS OPEN ONLINE TODAY

New Zealand Scholarship applications are now open and will close on 30th April 2016 (Midnight NZST). You can apply online in four simple steps as follows:
Step 1: Confirm your eligibility
Step 2: Create a RealMe login
Step 3: Register with NZ Scholarships online
Step 4: Complete your application

Please visit https://www.mfat.govt.nz/…/aid-a…/scholarships/how-to-apply/ for more information.

Who can apply: https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/who-can-apply-for-a-scholarship/

Đăng kí hướng dẫn học bổng New Zealand Asean: CLICK HERE

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này