Thạc sĩ Quản lý Dự án Công và Tư- AFD tài trợ

AFD Việt Nam hiện đang tổ chức tuyển học viên để tham gia chương trình học Master MOPP (Thạc sĩ Quản lý Dự án Công và Tư) – CEFEB (khóa 10). Chương trình sử dụng tiếng Pháp và được tổ chức tại Marseille. AFD tài trợ cho những học viên được lựa chọn các khoản kinh phí học, một khoản phụ cấp và chỗ ở cho hai kỳ học tại Marseille.

Deadline: 01/04/2016.

Kỳ học đầu tiên bắt đầu vào T9/2016

Xin mời xem thông tin chi tiết (bản tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh) tại trang web của AFD : http://www.afd.fr/home/pays/asie/geo-asie/afd-vietnam

Dưới đây là một số hình ảnh về Thành phố cảng Marseille xinh đẹp, cũng như về các sinh viên và cán bộ tại CEFEB – Trung tâm đào tạo, nghiên cứu về Tài chính, Kinh tế và Ngân hàng của AFD.

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này