Đại sứ quán Italia

nguonhocbong.com-hocbongduhocy
Đại sứ  quán Italia
9 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm- HÀ NỘI
Điện thoại:  + 84 4 38256256
Fax: + 84 4 38267602
Email: ambasciata.hanoi@esteri.it
Website: http://www.ambhanoi.esteri.it/Ambasciata_Hanoi/Menu/Ambasciata/
Điện thoại khẩn: 090 3430950
Điện thoại khẩn của Tổng Lãnh sự thành phố Hồ Chí Minh: 01 228010257
nguonhocbong.com-hocbongduhocy1
Tổ chức phát triển hợp tác văn hóa-giáo dục Uni-Italia
Mọi thông tin xin liên hệ
Văn phòng Uni-Italia Việt Nam
Đại sứ quán Italia tại Hà Nội
Số 9, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel:  +84 4 38240579
Hotline: 096 888 5484
E-mail: vietnam@uni-italia.it
FB: Uni-Italia Vietnam
Website: http://uni-italia.it
http://uni-italia.vn