Young Sustainable Impact (YSI) Innovation Program 2019 in Norway

Chương trình dành cho các bạn có tinh thần khởi nghiệp và mong muốn giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững.

Toàn chương trình kéo dài 5 tháng, trong đó, 4,5 tháng đầu bạn sẽ được training và kết nối với Mentor cũng như các co-founders đến từ các quốc gia khác nhau thông qua 1 platform online; 2 tuần cuối bạn sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí để đến Oslo (Na Uy) để gặp gỡ và làm việc trực tiếp với nhau.

Cùng tham khảo thông tin chi tiết trong link nhé: Click here

Deadline: 11.Feb.2019

Bạn nhìn thấy mình đáp ứng phần lớn các yêu cầu cơ bản của chương trình thì nên apply ngay nhé!

  • 16-28-year-old people
  • All countries are welcome to apply
  • People with 15-35 hours to use every week from April-August.
  • Dedicated people with a real drive for solving complex problems.
  • People who are willing to make time and want to create a real startup.
  • People with a proven track record of excellence in resilience, drive, and who are passionately able to use their skills and knowledge towards a project of any kind.
  • Open minded people who are willing to understand different walks of life, see things in a new perspective, and with an intention of creating a positive impact.
  • People who are crazy enough to think they can change the world, and bold enough to actually do it.
  • People who don’t get discouraged by creating a startup remotely with new people from different continents.
  • People who can make decisions and keep their cool under extreme uncertainty.

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này