THỰC TẬP TẠI TOKYO HÈ 2016

THỰC TẬP TẠI TOKYO HÈ 2016
Là công ty đường sắt lớn nhất tại Nhật, công ty đường sắt East Japan Railway đang tuyển thực tập sinh quốc tế cho hè này thuộc các lĩnh vực: vehicles, track maintainance, civil engineering, construction, electricity, service quality control, sales and tourism strategy, life-style service và IT/Suica strategy (Suica là tên một loại thẻ đi tàu). Nếu được nhận, bạn sẽ qua thực tập từ ngày 20/07 tới 28/07 tại Tokyo, với chi phí máy bay và chỗ ở sẽ được chi trả nhé!
Thông tin chi tiết xin xem tại: http://www.topcareer.jp/inter/job/detail/001544/

Chú ý: Internship này không được trả lương!

Theo: http://gakutomo.com/

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này