Thông Báo Về Các Khóa Học Thạc Sĩ Erasmus Mundus (EMMCs) 2016-2017

[Hoc bổng Eramus Mundus 2016-2017]

Eramus Mundus là một chương trình hợp tác vận động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở châu Âu, đồng thời thúc đẩy đối thoại và hiểu biết giữa văn hóa con người thông qua hợp tác với các nước thứ 3. Ngoài ra, nó góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực và năng lực hợp tác quốc tế của các tổ chức giáo dục đại học ở các nước thứ ba bằng cách tăng tính vận động giữa Liên minh châu Âu và các nước này.

Thông báo về khóa học Erasmus Mundus Masters Courses (EMMCs) có học bổng trong niên khóa 2016-2017. Hầu hết các hồ sơ của ứng viên phải được nộp từ tháng 10 đến tháng 1 để kịp các lớp học trong niên khóa trên.

Ứng viên là thạc sĩ sẽ được nộp tối đa 3 chương trình cùng lúc. Đồng thời, sinh viên và các học giả tiềm năng cùng với giảng viên nên liên hệ với các Hiệp hội liên quan để được hướng dẫn thêm chi tiết về thông tin và cách thức nộp hồ sơ.

Sau đây là danh sách các khóa học của EMMCs để các bạn tham khảo và lựa chọn

Link:  http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_ac

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này