Học bổng VLIR-UOS tại Bỉ 2018-2019

Học bổng VLIR-UOS, năm học 2018-2019

VLIR-UOS (Ban Hợp tác Đại học – Hội đồng liên trường đại học Cộng đồng nói tiếng Fla-măng của Bỉ) – một nhân tố phi chính phủ của Hợp tác Phát triển Bỉ nhằm để thiết lập các quan hệ đối tác giữa các viện/trường đại học của Bỉ với các đối tác tại các nước đang phát triển thông qua các chương trình hợp tác đại học và học bổng. 
Thông tin chi tiết về các khóa học của học bổng VLIR tại Bỉ trong năm học 2018-2019 và cách thức nộp hồ sơ có tại đây www.vliruos.be/scholarships

Nhìn chung học bổng này khá giống Erasmus Mundus nhưng cho program ít hơn và bản chất vẩn dành cho các bạn làm về research là chính.

Học bổng VLIR thường dành cho các bạn đã có kinh nghiệm trung bình 2 năm trở lên nhưng những hồ sơ tốt vừa tốt nghiệp vẫn hợp lệ để apply nhé.

Bạn nào muốn apply học bổng này cứ email trực tiếp cho Team Mentor nhé!

Master programmes (Academic year 2018-2019 – call for applications will be open from half of November onwards)

One-year programmes

ĐĂNG KÍ MENTOR NGAY- CLICK HERE

Two-year programmes

 

Training programmes organised in 2018 (14-90 days)

 

VLIR-UOS ((Flemish Interuniversity Council – University Cooperation for Development) – an actor of Belgian Development Cooperation creates partnerships between Belgian universities and developing countries by offering scholarships and funding university cooperation projects.
For more information on courses for intake 2018 and how to apply, please visit www.vliruos.be/scholarships

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này