Học bổng nghiên cứu Đại học Turin – Ý

Học bổng du học Ý 2016

32 suất học bổng dành cho các nhà nghiên cứu tại nước ngoài có nguyện vọng học tập & nghiên cứu tại Đại học Turino- Ý.

Học bổng kéo dài 1 tháng cho Senior Scienctist (trên 40 tuổi)  hoặc 3 tháng dành cho Junior Scienctist (dưới 40 tuổi)

Trị giá học bổng: 1500Euro/tháng bao gồm cả đi lại, bảo hiểm y tế, chi phí thị thực và giấy phép cư trú.

Link: http://en.unito.it/international-relations/teachers-and-researchers-mobility/iunito-visiting-scientists

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này