GMAT vs GPA khi nộp hồ sơ MBA

Có nhiều bạn thắc mắc về vai trò của GPA và GMAT trong bộ hồ sơ MBA thì cái nào quan trọng hơn và có tính quyết đinh hơn. Đầu tiên các bạn cần hiểu rằng một bộ hồ sơ của bạn được đánh giá holistically, tức là trường sẽ xem xét tất cả các yếu tố, và trong đó có cả GMAT và GPA và cái nào cũng tác đông đến kết quả. Tuy nhiên, nếu phải chọn 1 trong 2 yếu tố thì theo quan điểm của mình, GMAT có tính tác động và quan trọng hơn GPA do các yếu tố sau
(Note: bài viết là dựa theo kinh nghiệm đã từng apply & tư vấn hồ sơ MBA cho các bạn. Những nội dung trong đây có thể sẽ không chính xác 100% cho tất cả các trường được)
sunrays-Toefl-gre-gmat-sat-act-ielts
1. GMAT so sánh được tất cả các ứng viên trên cùng một bộ tiêu chí
Do các ứng viên phải thi chung bộ đề GMAT từ GMAC nên không có bất cứ sự khác biệt nào cả. Ngược lại, GPA thì lại thay đổi tuỳ theo nước, theo trường, và theo khu vực. Chất lượng trường cũng là một yếu tố tác động. Ví dụ GPA có 4.0 nhưng từ một trường ranking 1000 và GPA 3.5 từ một trường ranking 10 thì cũng không thể xem như nhau được. Đó là chưa nói đến thang điểm các nơi khác nhau, ví dụ có nơi sử dụng thang điểm 4, có nơi 10, có nơi 100. Do đó, nếu phải convert sang thang 4 của Mỹ thì cũng sẽ có nhiều điểm không chính xác
2. GMAT ảnh hưởng đến ranking của trường nhiều hơn GPA
Các bảng xếp hạng đánh giá cả GMAT và GPA tuy nhiên trọng số cho các phần này lại khác nhau. Ví dụ như trong bảng xếp hạng của US News, trọng số của GMAT là 0,1625 trong khi của GPA chỉ là 0,075. Từ đó, GMAT tác động đến ranking của trường nhiều hơn GPA.
gmat gpa
3. GMAT là công cụ Marketing
Nếu các bạn để ý các bảng xếp hạng của các trường thì người ta luôn so sánh điểm trung bình GMAT của trường là bao nhiêu chứ không nhiều người so sánh GPA của các trường là bao nhiêu.
4. GMAT được coi là công cụ phản ánh khả năng thành công tại business schools
Trên thực tế, GPA chỉ nói được về khả năng học thuật (academic ability) của ứng viên. Việc một người học có thể rất giỏi ở trường không đảm bảo là người đó sẽ thành công trong môi trường kinh doanh sau này. GMAT thì lại đánh giá nhiều về các kỹ năng tư duy, phân tích, và theo như quan điểm của GMAC & các trường thì nó giúp phản ánh khả năng của ứng viên có thể handle được chương trình học rất nặng về phân tích (analytical) và tư duy (critical) của trường hay không. Yếu tố cuối cùng là GPA có thể bị ảnh hưởng bởi rất nhiều tác nhân bên ngoài khác (chẳng hạn cùng 1 môn nhưng do 2 giáo viên dạy, một người rất thoáng và cho 10 nhưng người khác lại rất khó và chỉ cho 8 như là điểm cao nhất).
5. GMAT tác đông đến học bổng của bạn
Chi phí 2 năm học MBA là rất lớn nên nguồn học bổng từ trường là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Khi đó, điểm GMAT lại đóng vai trò quan trọng hơn. Dĩ nhiên, không phải trường chỉ xem điểm GMAT để quyết đinh học bổng nhưng một khi bạn đã được admission thì chứng tỏ bạn fit với trường và trường đã nghĩ là bạn đủ khả năng để học rồi. Khi xét học bổng thì lại phải làm sao để quantify mọi thứ thì mới có thể so sánh ai hơn ai được. Tại sao trường lại cần cho nhiều cho một người GMAT < 700 trong khi nếu cho một đứa GMAT 700+ thì nó lại giúp tăng ranking của trường lên trong các bảng xếp hạng?
Theo Lê Quang Hưng— VietAccepted GMAT —