Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội, Việt Nam

nguonhocbong.com-duhocnewzealand9.jpg
 
 
 
 
Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội, Việt Nam
Tầng 5
63 Lý Thái Tổ , Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VIỆT NAM
Tel: 0084 4 3824 1481
Fax: 0084 4 3824 1480
E-mail: nzembassy.hanoi@mft.net.nz
Website: http://www.nzembassy.com/viet-nam
Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8h30 – 12h và từ 13h – 17h.