Học bổng PhD tại Nhật – Biomedicine

Học bổng PhD ở Nhật

Còn 2 vé cho BS hay Master về biomedicine người Việt thi vào chương trình Leading Program ngay trong vài tuần tới.

Chỉ có 1 bất lợi là học bổng chỉ bảo đảm 3 năm, tất nhiên chương trình có 95% khả năng kéo dài vì trường trong 15 năm qua đều lấy được COE hay Leading Program.

Hiện tại số người apply ít hơn dự tính nên dễ thi đậu hơn.

Thời hạn gấp, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ gấp.

Tuyển chọn qua CV, phỏng vấn bởi GS của mình và mình vào khoảng 9-10 tháng 6 này. Tất nhiên ưu tiên người quen.

Email: tienhuy@nagasaki-u.ac.jp

Nghiên cứu chủ yếu tập trung các bệnh dengue, malaria, Chagas.

Lĩnh vực: thuốc, vaccine và chẩn đoán.

PS Nhiều bạn hỏi đường link chương trình  Leading Program thì có thể search trên Google nhé.

 

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này