Học bổng ngắn hạn toàn phần về nâng cao kỹ năng truyền thông các vấn đề khoa học (Science Communication)

Học bổng ngắn hạn toàn phần về nâng cao kỹ năng truyền thông các vấn đề khoa học (Science Communication) của IIASA (Áo). 


Đối tượng: các bạn ĐANG LÀM hoặc ĐANG HỌC trong lĩnh vực BÁO CHÍ.

Deadline: 11/1/2018.

QUAN TRỌNG: Thủ tục không phức tạp
1/  CV/Resume
2/  Cover Letter
3/ 1 writing sample of no more than 800 words, about a scientific topic and aimed at a general audience.

4/ 1 letter of recommendation

Link: Click Here

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này