Học bổng Chính phủ Úc (Australia Awards) 2019/2020 đã chính thức mở đơn

Thông tin về Học bổng Chính phủ Úc (Australia Awards) vòng tuyển chọn 2019/niên khóa 2020 đã được cập nhật trên website: http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/

Các ứng viên tiềm năng nên đọc kỹ phần thông tin dành cho Ứng viên, gồm cả Những câu hỏi thường gặp http://bit.ly/1Ha9u48.

Thời gian nhận hồ sơ Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2019/niên khóa 2020 từ 1/2/2019 đến 30/4/2019.
—————
🇦🇺👨‍🎓👩‍🎓Australia Awards Scholarships 2019
Information about the Australia Awards Scholarship 2019 selection round/2020 intake has been updated on the website: http://www.australiaawardsvietnam.org/

Potential applicants should carefully read the Applicant section, especially the FAQs: http://bit.ly/2zsWS9y.

The Australia Awards Scholarship 2019 selection round/2020 intake application period is 1 February 2019 to 30 April 2019.

—–

Nếu bạn cần tìm 1 Mentor đồng hành apply học bổng này, vui lòng liên hệ sớm với chúng tôi nhé!

Link đăng kí: click here

 

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này