Văn phòng Nuffic Neso

 VIETNAM
Địa chỉ văn phòng Nuffic Neso tại Việt Nam: phòng 901, lầu 9, Tòa nhà Saigon Tower, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (góc ngã tư Lê Duẩn – Mạc Đĩnh Chi)
Liên hệ: Email: info@nesovietnam.org | Điện thoại: +84 (8) 3823 7174
ENG
Contact the Nuffic Neso Vietnam office
Address
Nuffic Neso Vietnam is located inside The Dutch Consulate General in Ho Chi Minh City at Saigon Tower, 29 Le Duan, Suite 901, Ho Chi Minh city, Vietnam.
Tel: +84 (8) 3823 7174
Email: info@nesovietnam.org