Đại sứ quán Bỉ

nguonhocbong.com-hocbongduhocbi
Đại sứ quán Bỉ
Tầng 9 – Tháp Hà Nội – 49 Hai Bà Trưng
Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: ++ 84.4.3934.6179
Fax: ++ 84.4.3934.6183
Email: hanoi@diplobel.fed.be
Mở cửa từ 8h30 – 12h và 13h30 – 16h thứ hai đến thứ sáu.

Lãnh sự quán Bỉ

105, Dương Văn An, Khu Phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: ++ 84.8.6281.8001
Fax: ++ 84.8.6281.8010 *
Email: consubel@diplobel.vn
Mở cửa từ 9h00 đến 11h30 sáng thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu.