Học bổng tại Thái Lan- Thạc sĩ Khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh trong lĩnh vực Kinh tế tài nguyên nông nghiệp

Đại học Kasetsart- Thái Lan cung cấp học bổng ASEAN cho công dân các nước thành viên ASEAN (không gồm Thái Lan). Học bổng này dành cho các ứng viên có nguyện vọng theo đuổi chương trình Thạc sĩ Khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh trong lĩnh vực Kinh tế tài nguyên nông nghiệp (ARE). Học bổng bao gồm học phí, các khoản trợ cấp (gồm trợ cấp hàng tháng, trợ cấp cho việc nghiên cứu và bảo hiểm sức khoẻ).

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2016

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Kasetsart, Thái Lan.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia ASEAN ngoại trừ Thái Lan (Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, Philippin, Singapore, Myanmar, Brunei) có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Số lượng: Không rõ.

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong toàn bộ thời gian 2 năm học.

Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị toàn phần, cụ thể bao gồm:
– Hỗ trợ toàn bộ học phí.
– Trợ cấp 8,000 baht/tháng tương ứng với $245/tháng trong vòng 24 tháng.
– Hỗ trợ tối đa 50,000 baht/năm tương ứng với $1,500/năm dành cho nghiên cứu trong 2 năm.
– Hỗ trợ 4,000 baht/năm chi phí bảo hiểm trong vòng 2 năm.

Yêu cầu: Ứng viên cần phải đáp ứng được các tiêu chí sau:
– Là sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia ASEAN ngoại trừ Thái Lan (Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, Philippin, Singapore, Myanmar, Brunei)
– Phải đảm bảo điểm trung bình chung GPA tối thiểu 3.5/4.0 cho mỗi kì học, nếu không học bổng sẽ lập tức trở thành vô giá trị.
– Phải xuất bản ít nhất 1 bài báo nghiên cứu trong Danh mục tham khảo Quốc gia Thái Lan hoặc trên Tờ báo Scopus trong vòng 3 năm kế từ ngày bắt đầu nhập học tại trường.

Phương thức nạp đơn: Ứng viên hoàn thành các tài liệu liên quan trước 3 tháng so với ngày bắt đầu năm học mới và gửi về địa chỉ email: ku.oip@ku.ac.th

Đơn đăng kí học bổng:http://www.interprogram.ku.ac.th/…/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8…
Ngoài ra, ứng viên cần phải chuẩn bị thêm các tài liệu sau:
– Bảng thành tích học tập của ứng viên
– Chứng chỉ tiếng Anh
– 3 lá thư giới thiệu từ giáo viên hướng dẫn hoặc giảng viên
– Bài luận cá nhân (SOP)

Xem thêm thông tin: http://agri.eco.ku.ac.th/inter/www/ms_agreco.html

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này