Học bổng Tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Kochi- Nhật Bản

Gakutomo gửi đến các bạn thông tin về học bổng Tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Kochi.

Học bổng bao gồm 30,000 yen phí thi đầu vào, 300,000 yen phí nhập học, 535,800 yen/năm học phí, 150,000 yen/tháng là khoản “lương” cho việc các bạn đóng góp vào dự án, và 150,000 yen cho vé máy bay và chi phí ổn định cuộc sống ban đầu đối với các ứng viên cư trú ngoài Nhật tại thời điểm nộp hồ sơ. Túm lại là học bổng cao và các bạn app đi nhé ^^.
Hạn nộp hồ sơ cho kì nhập học tháng 09/2016 là ngày 18/03 nhé.

Link: http://www.kochi-tech.ac.jp/kut_E/graduate/admission.html

Origin of SSP international students admitted

Bangladesh, Cambodia, China, Czech Republic, Egypt, Germany ,Ghana, India, Indonesia, Iran, Jordan, Latvia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Niger, Pakistan, Poland, Russia, Spain, Sri Lanka, Thailand, Uzbekistan, Vietnam, etc.

Fields of Research Projects

  • Material and Life Systems Engineering
  • Intelligent Mechanical Systems Engineering
  • Electronic and Photonic Systems Engineering
  • Information Systems Engineering
  • Infrastructure Systems Engineering
  • Economics and Management

Theo: Gakutomo

>>>Mời các bạn tham khảo thêm: Học bổng Nhật Bản

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này