Đại sứ quán Israel tại Việt Nam

nguonhocbong.com-duhocisrael
Đại sứ quán Israel tại Việt Nam
68 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 84 4 3843 3140
Số Fax: 844 3843 5760
Tiếp nhận:
Thứ Hai – Thứ Năm (09:00 – 16:30)
Thứ Sáu (09:00 – 15:00)
Website: http://embassies.gov.il/hanoi-vi/Pages/default.aspx