Website tìm học bổng ngành Business & Economics ở nước ngoài

Các bạn đang tìm học bổng/các chương trình học nói chung/công việc trong ngành Business & Economics ở nước ngoài nên thường xuyên đảo qua trang INOMICS. Để tìm chương trình học, bạn xem Programs, và Funding để tìm nguồn hỗ trợ tài chính nhé. Các bạn cũng có thể chọn nước và thành phố để giới hạn số kết quả hiển thị.

Have fun!

Link: https://inomics.com/