Văn phòng Đại sứ quán Tây Ban Nha

nguonhocbong.com-hocbongduhoctaybannha

Văn phòng Đại sứ quán Tây Ban Nha
4 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3771 52 07
Fax: (0084) (04) 3771 52 06
Lưu ý: Chỉ quay các số trong ngoặc đơn nếu gọi từ ngoài Hà Nội
e-mail: emb.hanoi@maec.es
embajadaesp@vnn.vn
e-mail Bộ phận lãnh sự: emb.hanoi.vis@maec.es
Website: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/HANOI/en/Embajada/Pages/Embajador.aspx