TÌM HIỂU VỀ HỌC BỔNG ILE-DE-FRANCE

Học bổng Ile-de-France là một trong các học bổng của Chính phủ Pháp dành cho sinh viên nước ngoài theo học Thạc sĩ tại một trường thuộc vùng Ile-de-France ở bất kì lĩnh vực nghiên cứu nào.

Đối tượng: Ứng viên nước ngoài ( không có quốc tịch Pháp hoặc 2 quốc tịch trong đó có một quốc tịch Pháp) dưới 30 tuổi họcThạc sĩ tại một trường thuộc vùng Ile-de-France )

Ngành học: Bất cứ ngành học nào, trừ các khóa học liên quan đến Hành chính Doanh nghiệp.

Điều kiện nhận học bổng:

1.      Bất kể quốc tịch (trừ quốc tịch Pháp hoặc những người có hai quốc tịch trong đó có quốc tịch Pháp)

2.      Chỉ được đăng kí duy nhất một học bổng « Bourse-Master Ile-de-France » cùng thời điểm

3.      Phải cư trú trong suốt thời gian học tại Ile de France , tại một chỗ ở do vùng dành riêng       

4.      Phải ưu tiên đi thực tập hoặc tham gia các chương trình nghiên cứu ở Ile de France và những chương trình này không được kéo dài quá thời gian 12 tuần/ năm. Nếu đi thực tập hay nghiên cứu ở ngoài vùng Ile de France thì sẽ bị giảm học bổng.

5.      Phải đến Ile de France một mình (không có người dẫn dắt)

6.      Hỗ trợ học bổng có thể kéo dài sang năm thứ 2 cho sinh viên đăng kí từ M1, với điều kiện phải đạt đủ điều kiện cấp học bổng cho năm thứ 2 (tức là phải qua xét lại)

Giá trị học bổng: học bổng vùng bao gồm nhà ở nên người nhận được học bổng sẽ được trả tiền thuê nhà định kỳ, bên cạnh đó, người nhận học bổng cũng được cấp một khoản chi tiêu sinh hoạt phí. Trong suốt thời gian học tại đây (không được dưới 10 tháng liên tục), học bổng có thể lên đến 10.500 euros.

Cách thức xin học bổng : sinh viên phải tự đăng ký nhập học trước với trường ; trong thời gian đó ghi rõ là muốn được đăng ký hồ sơ học bổng vùng . Trường sẽ nộp hồ sơ xin học bổng của ứng viên lên vùng. Tất cả những ứng viên nộp trực tiếp với vùng sẽ không được cho là hợp lệ.

Thời hạn: Hạn nộp hồ sơ thường đóng vào khoảng 31/3

Các bạn sẽ du học tại Paris hãy quan tâm đến cơ hội này nhé.