TCF (Bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp dành cho các bạn muốn du học Pháp)

TCF là gì ?

nguonhocbong.com-hocbongduhocphap200

TCF (Bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp) là bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp chung của Bộ Giáo dục, giảng dạy đại học và nghiên cứu Pháp, dùng để đánh giá trình độ tiếng Pháp của các thí sinh muốn đi du học tại nước này.

LA LANGUE FRANÇAISE

Một bài thi TCF bao gồm 2 phần:

  1. Phần một kéo dài một tiếng rưỡi gồm ba bài thi dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, được dùng để đánh giá các kỹ năng sau :
  • Nghe hiểu
  • Khả năng nắm bắt các cấu trúc ngôn ngữ :ngữ pháp và từ vựng
  • Đọc hiểu
  1. Phần hai là một bài thi viết kéo dài một tiếng bốn nhăm phút (đối với hình thức TCF TP) hoặc một tiếng rưỡi (đối với hình thức TCF DAP).

Tại hình thức thi này, bạn không thể thi trượt bởi đây là một bài thi để đánh giá trình độ : mọi thí sinh sẽ nhận được một giấy chứng nhận kết quả và được xếp loại theo sáu bậc (từ A1 đến C2) theo quy định về trình độ của Hội đồng Châu Âu (Quy định chung của Liên minh Châu Âu). Điểm đánh giá có giá trị trong vòng hai năm kể từ ngày tham gia thi.

Campus France Vietnam tổ chức hai hình thức TCF khác nhau để bạn lựa chọn tùy theo kế hoạch học tập tại Pháp :

Bạn muốn theo học :

– Licence 1 hoặc Licence 2 tại trường Đại học tổng hợp, PAES (năm thứ nhất ngành y), hoặc tại trường kiến trúc : TCF DAP là bắt buộc đối với tất cả các thí sinh trong khuôn khổ quy trình DAP (Xin phép để được tham gia đăng kí), trừ một số trường hợp được miễn (xem thêm phía dưới).

– Licence 3 tại trường Đại học tổng hợp, sau đại học (Master 1,2, nghiên cứu sinh) tại một trường lớn đào tạo kĩ sư hoặc quản lý : bạn phải tham gia thi TCF TP (Dành cho mọi người).

Lưu ý : Đối với những bạn đi học bằng tiếng Anh ở Pháp, chứng chỉ tiếng Pháp TCF là không bắt buộc. Nhưng chúng tôi khuyên bạn nên có trình độ tiếng Pháp A2, đồng nghĩa với trình độ của một người bắt đầu sử dụng tiếng Pháp, để có nhiều thuận lợi trong cuộc sống hàng ngày tại Pháp

Trong một số trường hợp, bạn có thể được miễn TCF. Để có thêm thông tin, hãy tham khảo  trang thông tin về các trường hợp miễn trừ.

Để có thêm thông tin, mời bạn truy cập trang web : http://www.ciep.fr/

 ————————————————————————————————————————————-

Website nguonhocbong.com chân thành cảm ơn sự chia sẻ và hỗ trợ thông tin của Văn phòng chính thức của Đại sứ quán Pháp phụ trách du học sinh Việt Nam sang Pháp (CampusFrance) 

Nguồn Học Bổng (nguonhocbong.com) là website độc lập, giới thiệu các loại học bổng du học ở mọi cấp độ nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ Việt Nam có nguyện vọng học tập và nghiên cứu ở các nước phát triển trên thế giới.