VYLA-Public Affairs-Chương trình học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam năm 2017

Chương trình học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam năm 2017

(Kinh phí từ nguồn NSNN Việt Nam: Đề án 599/911 và của Trường ĐH Indiana, Hoa Kỳ)

Chương trình Học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam (Vietnam Young Leader Award – VYLA) là chương trình học bổng toàn phần dành cho công chức, viên chức các cơ quan nhà nước, giảng viên cơ hữu tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có năng lực nổi trội để theo học chương trình cao học tại ĐH Indiana, một trường chính sách công hàng đầu của Hoa Kỳ (https://spea.indiana.edu/about/rankings.html).

Đây là chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Trường Đại học Indiana đồng tài trợ nhằm trang bị những kỹ năng phân tích và quản lý quốc tế cho các học viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong chương trình, học viên VYLA dự kiến sẽ tham gia một chương trình học tại Trường Đại học Harvard ở Boston, Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Thế giới ở Washington D.C.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng được đăng tải tại các trang mạng www.moet.gov.vnwww.vied.vn, www.vyla.info. Dự kiến tối đa 20 suất học bổng sẽ được cấp trong năm 2017.

I. HỌC BỔNG THẠC SỸ (do Bộ GD&ĐT Việt Nam và trường Đại học Indiana đồng tài trợ):

(Xin vui lòng tải về mẫu đơn đăng ký học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam năm 2017 tại đây).

 1. Đối tượng và điều kiện tham dự sơ tuyển

  • Đối tượng: Hiện là công chức, viên chức đang làm việc tại các các bộ, ngành và cơ quan nhà nước và đáp ứng các quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đi học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Ứng viên công chức phải có thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên; riêng các trường hợp được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển công chức, hoặc 02 năm liền đạt danh Chiến sỹ Thi đua cơ sở trở lên thì thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên; hoặc hiện là Giảng viên cơ hữu đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, có ít nhất 02 năm công tác liên tục tại cơ sở cử đi học.

  • Điều kiện: Yêu cầu dưới 35 tuổi tính đến ngày ban hành thông báo tuyển sinh Đề án 599 năm 2017 (dự kiến 01/01/2017); chưa từng theo học chương trình thạc sĩ nào trong hoặc ngoài nước; tốt nghiệp đại học hệ chính quy (về ngành học có liên quan đăng ký học tiếp ở trình độ thạc sĩ) với kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên (điểm trung bình toàn khóa học từ 7,0 trở lên và điểm bảo vệ đồ án tốt nghiệp đạt từ 7,0 trở lên, tính theo thang điểm 10 hoặc tương đương); Cam kết về nước tiếp tục làm việc cho nhà nước Việt Nam sau khi kết thúc chương trình đào tạo.

 2. Tiêu chí tuyển chọn

  • Có khả năng đóng góp cao cho xã hội sau khi tốt nghiệp.

  • Có năng lực và thành tích xuất sắc trong học tập và công tác.

  • Có đủ trình độ tiếng Anh để học tập (Sau khi nhận hồ sơ sơ tuyển, Trường ĐH Indiana sẽ trực tiếp kiểm tra trình độ tiếng Anh. Khi đó ứng viên phải đạt tối thiểu 75 điểm TOEFL iBT hoặc 6.0 điểm IELTS).

 3. Tiến độ tuyển sinh

  • 10/01/2017: Hạn nộp hồ sơ đăng ký tham dự sơ tuyển (qua email)

  • 17/01/2017: Thông báo danh sách, thời gian thi và phỏng vấn (qua email & đ. đhoại)

  • 15/08/2017: Bắt đầu khóa học tại ĐH Indiana, Hoa Kỳ.

 4. Hồ sơ sơ tuyển do Trường Đại học Indiana tiếp nhận gồm:

  • Đơn đăng ký theo mẫu, bài luận cá nhân (trang sau) và lý lịch tự khai bằng tiếng Anh.

  • Thư giới thiệu cá nhân của lãnh đạo cơ quan hoặc đơn vị làm việc, không cần dấu.

  • Bản scan bằng, bảng điểm đại học, thạc sĩ, các chứng chỉ khác (không cần dịch hoặc công chứng);

  • Các tài liệu (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh) liên quan đến người dự tuyển với mục đích làm cho hồ sơ dự tuyển có lợi thế hơn (nếu có, ví dụ chứng chỉ tiếng Anh TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, chứng nhận kết quả các kỳ thi, giải thưởng, thành tích trong học tập và công tác).

 5. Các lưu ý:

 • Hồ sơ tham dự sơ tuyển cần được gửi đến địa chỉ email vietnam@indiana.edu trước ngày  10/01/2017. Các câu hỏi cũng có thể gửi đến địa chỉ email trên.

 • Hồ sơ tham dự sơ tuyển gửi bằng file định dạng .pdf với dung lượng không quá 5MB. Các tài liệu bổ sung được scan và đính kèm vào hồ sơ.

 • Sau khi có kết quả sơ tuyển vào 17/01/2017, ứng viên được lựa chọn cần nộp hồ sơ chính thức dự tuyển học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2017 theo các thông báo tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ chính thức sẽ bao gồm Công văn cử người dự tuyển của cơ quan nhà nước nơi ứng viên đang làm việc và hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các thông báo đó.

II. HỌC BỔNG TIẾN SỸ (do trường Đại học Indiana cấp toàn phần):

 • Theo xếp hạng gần đây nhất của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ, chương trình Tiến sỹ Chính sách công của ĐH Indiana được xếp hạng số 1 tại Mỹ. Bốn chuyên ngành chính của chương trình này là Phân tích Chính sách, Tài chính công, Quản lý công và Chính sách môi trường.

 • Cạnh tranh để vào được chương trình này rất cao. Ứng viên cần có bằng thạc sỹ tại trường đại học tốt trên thế giới và có thư giới thiệu mạnh từ giáo sư hay học giả có uy tín trên thế giới (nghĩa là học giả có nhiều bài viết được xuất bản trên các tạp chí khoa học quốc tế hàng đầu)

 • Ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu chung của trường (về GRE, TOEFL vv.) và nộp đơn đăng ký thẳng vào trường School of Public and Environmental Affairs (SPEA) đại học Indiana University tại (https://spea.indiana.edu/doctoral/apply.html) trước ngày 1 tháng 12 hàng năm đây đồng thời gửi một bản copy của hồ sơ xin học tới vietnam@indiana.edu.

——————————————————

VIETNAM YOUNG LEADER AWARDS, 2017

(Sponsored by Vietnamese Goverment: Project 599/911 and supported by Indiana University, USA)

The Vietnam Young Leader Awards (VYLA) is a full scholarship program to support outstanding government employees, researchers and lecturers in obtaining a graduate degree in Public Affairs at Indiana University, a world-leading public policy school (https://spea.indiana.edu/about/rankings.html).

This annual program is co-sponsored by Vietnam’s Ministry of Education and Training, and the United States’ Indiana University Bloomington to equip selected candidates with analytical and managerial skills to excel and lead in all branches of government. VYLA recipients are expected to participate in a training program at Harvard University in Boston and the World Bank in Washington DC.

For further information, please visit www.vyla.info, www.moet.gov.vn and www.vied.vn. In 2017, up to 20 government employees will be granted these awards through a rigorous selection process.

I. MASTER CANDIDATES (co-sponsored by the Vietnamese government and Indiana University):

​Application form download

 1. Eligibility

  • Be a current employee of the government (who receives a salary from the government budget) and have at least 2 years of working experience by August 2017. If you are a công chức, the requirement is 5 years of working experience. If you have certificate of “Outstanding figure” (Chiến sĩ thi đua cơ sở), your experience requirement is reduced.

  • Be committed to continuing to work for the Vietnamese Government upon completion of the award.

  • Under 35 years of age by 01 January 2017, have not graduated from any Master program yet, graduated with a decent “chính quy” degree (GPA of 7.0 and final thesis of 7.0 or above in the scale out of 10.0 or equivalent)

 2. Selection Criteria

  • Ability to contribute to the Vietnamese society after the award period

  • Professional achievements and academic ability,

  • English proficiency (candidates will be tested by Indiana University after being selected. The minimum requirement is 75 TOEFL iBT or 6.0 IELTS).

 3. Timeline

  • 10 Jan 2017: Preliminary Application deadline (submit by email)

  • 17 Jan 2017: Announcement of selected candidates for the analytical skill test round (by email and phone).

  • 15 Aug 2017: Start of Master’s Program in Public Affairs

 4. Preliminary Application Checklist

  • Application form, personal statement (see next page) and resume

  • Informal letters of recommendation of supervisors (leaders of the division).

  • Scanned diplomas and transcripts of previous education programs

  • Other optional documents (in Vietnamese or English) that may strengthen the application, such as:

   • TOEFL or IELTS, GRE, GMAT

   • Evidence of academic or professional achievements

 5. Notes:

  • The preliminary application for a master’s program should be emailed to vietnam@indiana.edu by 10 Jan 2017. Questions should be mailed to the same email address.

  • The application should be in pdf form and less than 5MB. Supporting documents should be scanned and included in the application.

  • After the preliminary selection is completed on 17 Jan 2017, only selected candidates are required to submit the notarized documents and an official letter of approval from the current government employer to apply for the government scholarship.

II. DOCTORAL CANDIDATES (fully sponsored by Indiana University):

 • The U.S. National Research Council recently ranked the Ph.D. in Public Affairs Program at Indiana University as Number 1 among all public affairs Ph.D. programs in the United States. For main concentrations of this program are Policy analysis, Public finance, Public management and Environmental policy.

 • Admission to this PhD program is highly competitive. Applicants need to have a master’s degree from a world-class university and strong reference letters from a internationally well-known scholars (who has published extensively in international journals)

 • Applicants should meet all requirments of the program (GRE, TOEFL, etc.) and apply directly to Indiana University by December 1st every year at (https://spea.indiana.edu/doctoral/apply.html) and send a copy of the application to vietnam@indiana.edu.

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này