Tổng hợp các nguồn học bổng du học Đức

Xin giới thiệu với các bạn trẻ đang săn tìm học bổng các nguồn học bổng du học chính thức của Đức.

Tổng hợp các nguồn học bổng du học Đức

1. Vào trang chủ DAAD

Trang này cung cấp rất nhiều học bổng du học cho các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, đầy đủ các bậc học

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshi…

2. Trang tìm kiếm học bổng mà các trường hay gửi cho sinh viên 

Trang này bao gồm rất nhiều dạng học bổng ngắn hạn, dài hạn, học kỳ ở nước ngoài 

http://www.mystipendium.de/

3. Học bổng cho khóa học tiếng ở Mỹ

http://www.eurocentres.com/de/pr%C3%BCfungsangst-stipendium

Theo:  http://hotrosv.de

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này