Thông tin học bổng Tiến sĩ – Tái chế nhựa tại Canada

[Thông tin học bổng Tiến sĩ  tại Canada]

Mình đang tìm 1-2 bạn sinh viên ngành hóa Polymer để làm luận án Tiến Sĩ với mình và 1 GS khác bên ETS https://www.etsmtl.ca/ .

Đây là dự án làm về tái chế nhựa (chủ yếu nhựa nhiệt dẻo) và là dự án làm với công nghiệp nên thời gian di chuyển nhiều, ngoài việc làm các thí nghiệm tại 3 nơi :

Trường đại học Montréal : https://www.umontreal.ca/ ,

Trường ÉTS và CNRC : https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/,

Một số thí nghiệm sẽ làm trực tiếp tại công ty Soleno Inc. https://soleno.com/.

Nội dung luận án sẽ được thảo luận chi tiết khi phỏng vấn.
Học bổng sẽ được thảo luận chi tiết nhưng khoảng 27.000 $CAN/năm.

Thời gian cấp học bổng: có thể lên 4-5 năm.

* Yêu cầu :

1/ Phải có tiếng Pháp tốt, tiếng Anh viết báo tốt,

2/ Có bằng Thạc sỹ chuyên ngành polymer hoặc composit, khoa học vật liệu,

3/ Ưu tiên các bạn biết các phương pháp tái chế nhựa nhiệt dẻo bằng phương pháp cơ học, biết bài toán mô hình hóa tối ưu và biết về các máy gia công nhựa cơ bản (đùn, trộn, ép).

Thời điểm bắt đầu làm từ kì mùa đông 2019. 
Các bạn quan tâm xin gửi CV, và cover letter về địa chỉ :

Phuong.nguyen.tri@umontreal hoặc phuong.nguyen-tri@etsmtl.ca ,

Mình sẽ liên hệ với các thí sinh tiềm năng để interview
P.S.: cảm ơn Team NGUỒN HỌC BỔNG chia sẻ giúp 

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này