Thông tin học bổng tại Kyung Hee University- Hàn Quốc

Thông tin học bổng (FOR VIETNAMESE STUDENT ONLY)
GS Lee Min Hyung trong khoa mình (Department of Applied Chemistry, Kyung Hee University, Global Campus) cần tuyển sinh viên PhD hoặc MS-PhD Combined. Lab hiện tại làm về nanomaterials – GS nhấn mạnh là sẽ support thêm đối với các SV có kinh nghiệm làm về Li-ion battery hoặc supercapacitor. Có thể xem thêm về hướng nghiên cứu của lab tại website: http://nanolab.khu.ac.kr/
Thông tin chi tiết xin liên hệ qua email: Khánh Bình (khanhbinh183@yahoo.com)

Hoặc Prof. Lee (minhlee@khu.ac.kr)
Vui lòng đính kèm CV, transcript, English certificate (nếu có) trong email.
Thân 

Graduate-Recruitment-at-Programmable-Nanomaterials-Laboratory

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này