Thông tin học bổng Ph.D tại SeoulTech- Hàn Quốc

Thông tin học bổng Ph.D tại SeoulTech

Giáo sư Noh Insup (SeoulTech) đang tuyển sinh viên Ph.D cho đề tài “3D bioprinting biomaterials for tissue engineering”. Gs cần người có kinh nghiệm nghiên cứu tốt về mảng Chemical Engineering, Chemistry Biomedical Engineering, Bionengineering để ra báo tốt.

Bạn/anh/chị nào quan tâm có thể gửi CV, bảng điểm, bằng tiếng Anh (TOEFL, IELTS) đến email của Gs.

Email: insup@seoultech.ac.kr

Link: http://gsp.seoultech.ac.kr/d_information/f_time/fusion_program/prof_intro/?togo=list&menu=9137&profidx=02261

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này