THÔNG BÁO HỌC BỔNG TỪ ĐẠI SỨ QUÁN ISRAEL VIỆT NAM

[THÔNG BÁO HỌC BỔNG TỪ ĐẠI SỨ QUÁN ISRAEL VIỆT NAM]

Đại sứ quán Israel tại Việt Nam mời các ứng viên đăng kí tham gia các khóa học ngắn hạn của Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế (MASHAV) thuộc Bộ ngoại giao các khóa học như sau:

1. Khóa học ‘An ninh lương thực và bảo quản ngũ cốc’ (Food Security and Gain Storage Technologies and Management) dành cho cán bộ đang làm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thời gian: 13 – 29/6/2016
Chi tiết: http://bit.ly/iiv-scholarship-2016-foodsec1

2. Khóa học về ‘Chiến lược Phòng chống ma túy – mô hình quản lí của Israel’ (A Comprehensive Drug Control Strategy – Israel’s Model) dành cho các bác sỹ, công an, quân đội và cán bộ quản lí xã hội.

Thời gian: 26/6 – 15/7/2016
Chi tiết: http://bit.ly/iiv-scholarship-2016-drugctrl1

3. Khóa học ‘Giải quyết các thách thức của đô thị hóa – nâng cấp các khu ổ chuột và di dân vào thành phố’ (Addressing the Urbanization challenge – slum upgrading and migration to the city) dành cho các kiến trúc sư, các nhà hoạch định chính sách đô thị.

Thời gian: 30/8 – 29/9/2016
Chi tiết: http://bit.ly/iiv-scholarship-2016-urbanchlg1

Vui lòng liên hệ mashav@hanoi.mfa.gov.il nếu bạn muốn có thêm thông tin.

 

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này