Những học bổng chắc chắn đưa bạn đi khắp thế giới

Những loại học bổng này giống như tấm vé thứ 2 để chúng ta có thể vô ngành đó, của trường đó mà chúng ta muốn. Đây là những học bổng được tài trợ bởi các tổ chức toàn cầu hoặc trong khu vực mà cho mình đi học gần như bất cứ đâu mình thích. Đối với những bạn đi học những ngành phổ biến như kinh tế xã hội thì khi nộp học bổng trường, học bổng chính phủ thì chuẩn bị một bộ hồ sơ để nộp các chương trình này nữa. Còn những bạn học những ngành mà “tìm đỏ con mắt cũng không thấy ai cho học bổng” thì bám lấy cái phao cứu sinh này nhé. 
Every accomplishment starts with the decision to try.

1. Rotary Foundation Global Scholarship Grants 
Học bổng trị giá ít nhất 30K USD 
Link: https://goo.gl/gnAigf

2. OFID Scholarship Award 
Học bổng trị giá ít nhất 50K USD 
Link: https://goo.gl/CLRkaE

ĐĂNG KÍ TÌM MENTOR ERASMUS MUNDUS- CLICK HERE

3. Aga Khan Foundation International Scholarship Program 
Học bổng hỗ trợ toàn bộ học phí và chi phí ăn ở. 
Link: https://goo.gl/ncenog

4. Joint Japan World Bank Scholarships 
Học bổng hỗ trợ 100% để các bạn học master ở bất kì trường nào trên thế giới 
Link: https://goo.gl/xerqth

ĐĂNG KÍ TÌM MENTOR CHEVENING- CLICK HERE 

5. ADB Japan Scholarship Program 
Học bổng toàn phần bao hết mọi chi phí của ngân hàng ADB 
Link: https://goo.gl/yQAUdn

6. Wells Mountain Foundation Scholarships for Developing Countries 
Học bổng từ 300 USD đến 3000 USD. 
Link: https://goo.gl/72JKTV

Source: Hoa Dinh

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này