Học bổng trường University of Westminster- Anh Quốc

The University of Westminster is one of the few universities in the UK to offer full scholarships to postgraduate students and in 2015/16 we awarded scholarships to students from over 50 countries across the world.

Our scholarships are listed below under four categories; full scholarship, full tuition fee, half tuition fee and part tuition fee awards.

On your application form, you will need to tell us honestly the two minimum levels of funding that you require and then your application will be assessed for all of the scholarships within that category.

Please note, our full scholarships and full tuition fee scholarships are not available to MBA applicants (who are only eligible to apply for the dedicated MBA Scholarships).

——————————

Điều kiện chung để có thể apply thành công học bổng này

  • Ielts 7.5 trở lên
  • Kết quả  GPA trên 8.0
  • Có các thành tích, giải thưởng (quốc gia, quốc tế) thì càng có cơ hội cao để xin được học hổng này
  • Học bổng 50% và 100% học phí. Tùy điều kiện ứng viên sẽ xét duyệt.

Chúng tôi có hỗ trợ cho các bạn apply học bổng trường University of Westminster- Campus London

Các bạn có thể email trực tiếp: hoai.tran@helpscholarships.com

hoặc đăng kí tại đây: Click Here

——————————

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này