Học bổng toàn phần VLIR-UOS tại Bỉ chính thức mở đơn

Học bổng toàn phần VLIR-UOS ngắn hạn & học bổng Thạc sĩ

– Cơ hội dành cho các bạn được chọn học tại trường đại học Flemish hoặc các đại học Bỉ được giảng dạy bằng Tiếng Anh . 

– Chi tiết về học bổng: Cung cấp học bổng toàn phần cho tổng thời gian đào tạo ngắn hạn hoặc Thạc sĩ. Học bổng bao gồm trợ cấp, chỗ ở, bảo hiểm, du lịch quốc tế và học phí. 
P.s: Học bổng có giới hạn độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống cho bậc Thạc sĩ 

🔗Link: Click here

🔗Link các chương trình Master: Click here

CHÚ Ý: năm ngoái Team Mentor có hướng dẫn săn thành công học bổng VLIR cho 1 bạn. Vì vậy, nếu bạn có ý định apply học bổng Bỉ- VLIR, vui lòng liên hệ Team Mentor để được sự hỗ trợ nhé.

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này