Học bổng toàn phần tham dự khóa học Hè “2017 Hansen Summer Institute on Leadership and International Cooperation”

Hãy đăng ký một suất học bổng toàn phần để tham dự khóa học Hè về lãnh đạo và hợp tác quốc tế “2017 Hansen Summer Institute on Leadership and International Cooperation” tại San Diego, California, Hoa Kỳ!

Cơ hội này dành cho các bạn trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 25 (được tính vào ngày 01 tháng 7 2017).
Hạn chót đăng ký vào ngày 06 tháng 1 2017.

Link: Click here

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này