Học bổng toàn phần Thạc sỹ y tế công cộng- Israel- Đại học Hebrew

[THÔNG BÁO] Học bổng du học Israel toàn phần – Thạc sỹ y tế công cộng

Thời gian học: 10/2016 – 09/2017

Đại sứ quán Israel mời các ứng viên đăng kí tham gia học bổng toàn phần chương trình thạc sỹ y tế công cộng tại Đại học Hebrew.

Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, chi phí ăn ở tại Israel.

Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp các trường đại học Y, Y tế công cộng, Dược, Nha khoa, Điều dưỡng hoặc các ngành sinh học cơ bản liên quan đến sức khỏe con người. Có bảng điểm tương đương 7,5 trở trên. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành y tế công cộng.

Thông tin thêm xin tham khảo tại brochure (link dưới) và gửi email về mashav@hanoi.mfa.gov.il

Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2016

http://bit.ly/iiv-scholarship-2016-pubmed1

The Embassy of Israel invites the candidates to apply the scholarship of Master of Public Health in Hebrew University for the year 2016-2017. The information is seen at the link.

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này