Học bổng toàn phần Thạc sĩ ngành Nông nghiệp do FAO tài trợ

Hiện nay đã có thông báo học bổng của tổ chức nông lương thế giới ( FAO) năm 2019 cho học bổng hệ Thạc sĩ, trong đó Việt Nam nằm trong danh sách các nước được đăng ký ứng cử học bổng này. Học bổng rất tốt của FAO sẽ giúp bạn có cơ hội học tập ở Hungary.

Lưu ý thời hạn nộp hồ sơ học bổng: từ ngày 08/01 – 28/02/2019.
Ba chuyên ngành được đào tạo:
1- Bảo vệ thực vật
2- Nông nghiệp phát triển nông thôn
3- Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

List 3 trường bạn sẽ theo học:

 • University of Pannonia, Georgikon Faculty
 • Szent István University, Faculty of Economics and Social Sciences
 • Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences

Quy trình apply rất đơn giản nghen.

 • this application form with selected course indicated at top (remember to add your Photo)
 • curriculum vitae
 • a copy of high school/college diploma and transcript /report of study or copy of the diploma attachment
 • a copy of certificate of proficiency in English
 • copies of relevant pages of passport
 • one letter of recommendation (from your school, or workplace, if employed)
 • statement of motivation
 • Health Certificate issued by Medical Doctor
 • Certificate of Good Conduct issued by local police authority.

Team Mentor sẽ support những bạn mong muốn apply học bổng này nghen. Hãy contact Team ngay để không bị trễ deadline nhé!

Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều kiện nộp hồ sơ theo đường link sau : click here

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này