Học bổng toàn phần Thạc sĩ- KOICA- Hàn Quốc

Học bổng Hàn quốc KOICA đang mở đơn cho các ứng viên là công dân các nước trong đó có Việt Nam. Đây là học bổng nhằm hỗ trợ nuối dưỡng những tài năng lãnh đạo để góp phần xây dựng đất nước của họ.

Lợi ích học bổng: Học phí, sinh hoạt phí và 1 số chi phí khác trong suốt thời gian học

Deadline hồ sơ: 22.3.2019

Link guideline: click here

Link: Click here

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này