HỌC BỔNG TOÀN PHẦN NFP DU HỌC HÀ LAN 2016

[HỌC BỔNG TOÀN PHẦN NFP DU HỌC HÀ LAN 2016]

Học bổng Netherlands Fellowship Programmes (NFP) là học bổng toàn phần từ chính phủ Hà Lan dành cho xây dựng nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu cho các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam.

Học bổng du học Hà Lan được tài trợ hoàn toàn bởi Bộ Ngoại giao Hà Lan và có các khóa học sau cho các bạn lựa chọn:
– Khóa ngắn hạn
– Thạc sỹ
– Tiến sỹ

Tham khảo quá trình lựa chọn theo từng bước của NFP theo link sau nếu bạn muốn giành 1 suất học bổng toàn phần từ chính phủ Hà Lan nhé.

Link: https://www.nesovietnam.org/hoc-bong-1/hoc-bong-quan-ly-boi-to-chuc-nuffic

>> www.nesovietnam.org | 083 823 7174 | info@nesovietnam.org

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này