Học bổng Thạc sĩ toàn phần tại Đại học Paris-Dauphine (CS, tài chính, quản lý, kinh tế, xã hội học, luật,..)

Đại học Paris-Dauphine, thành viên của Đại học Paris Science et Lettres (PSL) và Quỹ Paris-Dauphine trao học bổng cho sinh viên nước ngoài muốn học Thạc sĩ để chuẩn bị tiến sĩ về tài chính, quản lý, kinh tế, xã hội học hoặc khoa học chính trị, luật, toán học hoặc khoa học máy tính.

Học bổng lên tới 15.000 euro mỗi năm. Sinh viên có thể vào học Master ở năm thứ nhất hoặc năm thứ hai.

Các học bổng nhóm ngành Kinh tế, Tài chính: click here

Hạn nộp học bổng: 30/4/2019.

Thủ tục nhìn chung khá đơn giản:

a.  curriculum vitae,
b.  complete transcripts for each university year,
c. two pages maximum motivation letter, explaining the research project of the applicant,
d. two letters of academic recommendation signed by faculty members,
e. letter of support from the master’s track director to which they wish to apply.

Link học bổng: Click here

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này