Học bổng Thạc sĩ toàn phần (MSc Global Mental Health) tại London School of Hygiene & Tropical Medicine – Anh Quốc

Quỹ học bổng sức khỏe tâm thần toàn cầu Janssen được thành lập vào năm 2012 thông qua sự đóng góp hào phóng từ Janssen Pharmaceutica (một phần của Gia đình các công ty Johnson & Johnson).

Năm 2018, Quỹ học bổng Johnson & Johnson đã được ra mắt, cung cấp thêm 18 học bổng trong vòng năm năm. Đến nay, 21 sinh viên đăng ký trên MSc Global Mental Health đã được hưởng lợi nhờ học bổng.

Lợi ích:
– Học phí
– Một khoản trợ cấp (trợ cấp sinh hoạt) là 16.950,00 GBP
– Trợ cấp 500,00 GBP cho chi phí dự án Thạc sĩ.

Các nước được học bổng: Ghana, Kenya, Nigeria, Rwanda, South Africa, Indonesia, Philippines, Thailand, Vietnam, Nicaragua, Peru

Deadline học bổng: 24.03.2019

Link học bổng: click here

Team Mentor sẽ support những bạn mong muốn apply học bổng này nghen. Hãy contact Team ngay để không bị trễ deadline nhé!

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này