Học bổng Thạc sĩ toàn phần JDS (Nhật Bản) 2019-2020 đã mở đơn

Học bổng thạc sĩ toàn phần JDS (Nhật) đã mở đơn nhận hồ sơ ứng viên.

Điều kiện dự tuyển:

1/Độ tuổi: 24 –39 tính đến ngày 1/4/2019;

2/Tốt nghiệp đại học hệ chính quy;

3/Có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục công lập tại Việt Nam, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (trong đó có ít nhất 6 tháng làm việc tại cơ quan hiện tại).

4/Ngành học: Tăng cường Hệ thống Kinh tế Thị trường, Giao thông Vận tải, Năng lượng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Môi trường, Biến đổi Khí hậu, Tăng cường Hệ thống Luật pháp, Tăng cường Năng lực Hành chính…

5/ Ngôn ngữ: học bằng tiếng Anh

6/ Thời gian: 2 năm tại Nhật Bản

7/ Số suất học bổng: 60 suất

** Poster JDS: Click here

** Quy trình tuyển chọn JDS: Click here

Hạn nộp hồ sơ cho học bổng JDS: 29/10/2018

Website: http://jds-scholarship.org/country/vietnam/apply.html

***********

* Các bài viết liên qua đến học bổng JDS:

Kinh nghiệm công phá học bổng chính phủ Nhật Bản MEXT- JDS

Gửi những bạn sẽ apply học bổng chính phủ AAS& JDS những mùa tiếp theo

Phỏng vấn chân dung JDSer

*Đăng kí tìm Mentor đồng hành apply học bổng JDS-Nhật Bản: Click here

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này