Học Bổng Thạc Sĩ Ngành Kinh Doanh Tại Torrens University 2019

Trong khuôn khổ hợp tác với Đại học Torrens Australia, Quỹ Lương Văn Can thông báo tuyển ứng viên cho Học bổng bậc Thạc sĩ tại Đại học Torrens (sau đây gọi là học bổng Lương Văn Can)

Mô tả Học bổng

–        Ứng viên được chọn 1 trong các khóa học sau:

– Thạc sĩ Kinh doanh

+ Kế toán chuyên nghiệp

+ Quản trị kinh doanh

+ Quản lý dự án toàn cầu

      – Thạc sĩ Quản lý khách sạn quốc tế (đã tìm được ứng viên)

Mỗi năm, Đại học Torrens Australia có 3 đợt nhập học là vào tháng 2, tháng 6 và tháng 12. Ứng viên có thể đăng ký sớm cho kỳ nhập học dự định của mình.

Thời gian: 2 năm

       Số suất học bổng: 01

Giá trị học bổng: tối thiểu 50% học phí. Mức hỗ trợ có thể thay đổi (lên đến 100% học phí + sinh hoạt phí) tùy vào năng lực ứng viên.

Đối tượng trao Học bổng

Những ứng viên đáp ứng các tiêu chí sau đây có thể nộp Học bổng Lương Văn Can:

– Là công dân mang quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.

– Ưu tiên cho các ứng viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

– Có bằng Cử nhân

– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chuyên ngành đăng ký

– Điểm trung bình tích lũy tối thiểu 7.5 (trên hệ thang điểm 10, có thể quy đổi sang các thang điểm khác tương đương)

– IELTS tối thiểu 7.0, không kỹ năng nào dưới 6.0

Để biết thêm thông tin về Học bổng, vui lòng tham khảo trên website Quỹ LVC tại: click here

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này